loader image

TERÀPIA FAMILIAR SISTÈMICA

Totes les famílies passen per diverses etapes al llarg dels anys. Moments on hi ha un bon ambient a casa i les coses van bé, en contraposició a d’altres de més complicats.Aquests poden venir acompanyats de crisis, canvis laborals, pèrdues familiars, esdeveniments traumàtics, separacions o canvis d’etapa. En moltes ocasions resulta difícil gestionar aquestes situacions, ja que poden ser doloroses o angoixants.
L’objectiu d’aquest servei és oferir un espai de confiança, de respecte i d’escolta, on els diversos membres de la família puguin expressar el que pensen i el que els preocupa. Es tracta de conèixer i d’entendre què està passant en el nucli familiar.A partir de diverses tècniques, es van potenciant les capacitats i els recursos de cada un dels membres de la família, a més de la qualitat de la comunicació i de la relació. Això permet assolir els objectius marcats a l’inici de la teràpia, trobar un equilibri i disminuir el malestar.

Altres Serveis